COMPASSIONFOKUSERAD TERAPI

Vill du möta dig själv med mera värme?
Compassionfokuserad terapi (CFT) fokuserar på att utveckla ett vänligare förhållningssätt gentemot dig själv.

compassionfokuserad terapi

I terapin tränar du på att utveckla färdigheter i att möta dig själv där du är, styrka att kunna tolerera obehag och en förståelse för dina svårigheter. Terapin syftar till att åstadkomma långsiktig förändring snarare än symptomlindring.

för vem?

Terapiformen passar många människor, eftersom vi mår bra av att träna hjärnan i välmående. Terapin är en del under KBT-paraplyet och kan vara extra hjälpsam för dig om du har höga prestationskrav, låg självkänsla och är kritisk både mot dig själv och andra. Kanske har du svårt att hantera dina känslor, har ångest och oro.
Terapiformen är etablerad, och skapad av psykologen och professorn Paul Gilbert.
Här kan du läsa en artikel, om du vill vet mer >> 

hur går det till?

Vi ses hos mig, i mina lokaler centralt i Visby. Alla våra samtal spelas in med ljud, men din identitet är skyddad. Samtalen spelas in då jag en handledare utsedd av min utbildningsleverantör Karolinska Institutet. Detta är endel i min psykoterapeutiska fortbildning, och därav ger jag dig reducerat pris.
Jag har tidigare utbildningar inom compassion både i min psykoterapi- och mindfulnessutbildning,

KOSTNAD OCH ÖVRIGT

Enskilda sessioner, ca 1 ggr vecka. 8 tillfällen. 50% reducerat pris.
Kostnad: 3520:- inkl. moms
Odinarie kostnad 7040:-inkl. moms

Inkluderar program för träning mellan sessionerna.

Tveka inte att ta kontakt med mig om du har frågor eller funderingar!

ANMÄLAN, senast 15 OKTOBER 2021

You have power over your mind - not outside events.
Realize this, and you will find strength.
Marcus Aurelius, Romersk kejsare