GRUPPUTVECKLING

Tillsammans utveckla färdigheter för hållbarhet & effektivitet mot verksamhetsmål.

Stöd för gruppen att utvecklas i önskad riktning. Färdigheterna kan t ex handla om att öka samarbetet, utveckla relationerna och skapa en lärande kultur. Genom övningar, reflektion, dialog och teori bygger vi ökad öppenhet och tillit, rakare kommunikation och större förståelse för varandra. 

RELATION & KOMMUNIKATION

Samarbete är grunden till att nå uppsatta mål på ett effektivt sätt, då har vårt beteende och samarbetsförmåga stor betydelse. Genom att göra och använda en DISC-analys som grund för ett samtal om beteende och kommunikation, så handlar det om att förstå varandras olikheter och drivkrafter. Hur vi kommunicerar och hur vi tycker om att kommunicera. När vi förstår vad vi och arbetskamraterna drivs av är det mycket lättare att förstå varandra och det finns möjlighet att skapa ett ramverk för hur vi pratar/kommunicerar med varandra.

DISC-analysen är intressant ur ett individperspektiv men det är när det kommer till grupputveckling som det blir riktigt spännande. DISC-analysen främjar relationer, eftersom det handlar om att lära oss förstå och möta varandra och oss själva. Profilen kan tas fram specifikt för olika yrkesgrupper t.ex vården, ledarskapet, ledningsgrupper, försäljare. 
Intressant och överskådligt blir det för gruppen att göra en teamprofil.
Hel- eller halvdag som förstås inkluderar träning för gruppen.

Begär offert.

HANDLEDNING

Handledning är ett effektivt sätt att utveckla yrkesjaget och arbetsgruppen. Handledningen kommer i olika mån att möjliggöra för gruppen att se sina egna normer, värderingar, relationer och kommunikation som påverkar arbetets resultat, med utrymme att reflektera över detta och hitta vägar till hållbarhet och effektivitet.
Här kan du läsa mer om handledning för grupper >>

FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM

Fyrarummaren är en välbeprövad teori som är lätt för alla i gruppen att relatera till utifrån sig själv och den egna vardagen. Ett bra stöd, särskilt vid förändringar och de reaktioner som uppstår inom gruppen. Skapar förståelse, gemensamt språk och ökad möjlighet till ansvarstagande.
Här kan du läsa mer om workshop i att förstå och hantera förändring för grupper >>

"En droppe droppad i livets älv
har ingen kraft till att flyta själv
Det ställs ett krav på varenda droppe:
Hjälp till att hålla de andra oppe!”
Tage Danielsson