GRUPPUTVECKLING

Att tillsammans utveckla färdigheter och relationer

Stöd för gruppen att utvecklas i önskad riktning. Färdigheterna kan t ex handla om att utveckla relationerna, öka och utveckla samarbetet eller att skapa en lärande kultur med att ge feedback. Genom övningar, reflektion, dialog och teori bygger vi ökad öppenhet och tillit, rakare kommunikation och större förståelse för varandra. Jag gör även klimatmätningar och kommunikations- och beteendeprofiler. Vad är behovet hos din grupp?

RELATIONSKOMPETENS

Samarbete är grunden till att nå uppsatta mål på ett effektivt sätt. Då har det stor betydelse för hur vi kommunicerar och beter oss. Ibland kan det vara hjälpsamt att använda en beteende- och kommunikationsprofil som ett diskussionsunderlag. Profilen kan tas fram specifikt för olika yrkesgrupper t.ex vården, ledarskapet, försäljning och kopplas till verksamhetens mål och rollens krav. Hel- eller halvdag som förstås inkluderar träning för gruppen!

HANDLEDNING

Handledning för grupputveckling innebär att stödja med frågor, observationer och idéer kring vardagen, en särskild fråga eller situation där reflektion, dialog och delaktighet är centralt.
Läs mer om handledning här>>

FEEDBACK

Feedback är ett viktigt verktyg för att utveckla en kultur av öppenhet, tillit och trygghet samt att förebygga konflikter och bygga en effektiv grupp. Feedback får människor att växa och kan höja kompetens, prestation, förbättra samarbete och nå uppsatta mål.
Hel- eller halvdag som förstås inkluderar träning för gruppen!

Jag jobbar även med Mindfulness på arbetsplatser. Det utvecklar både självkännedom, men också lyhördhet för andra mer om det kan du läsa här>>

JA, TA KONTAKT MED MIG.
NU VILL JAG PRATA GRUPPUTVEKLING!

En droppe droppad i Livets älv, har ingen kraft att flyta själv
Det ställs ett krav på varje droppe
Hjälp till att hålla de andra oppe!
~ Tage Danielsson