HANDLEDNING & FACILITERING

Processhandledningen medverka till att skapa förståelse och medvetenhet i arbetsgruppen för både sina egna och andras reaktioner.
Facilitering  leder gruppen mot ett bestämt mål eller att utforska en specifik fråga.

HANDLEDNING FÖR GRUPPER

Processhandledning om det som sker mellan individerna i arbetsgruppen och där handledningen medverkar till att skapa förståelse och medvetenhet för både sina egna och andras handlingar och reaktioner. Plats ges för gruppens deltagare att se de egna normerna, värderingarna, relationerna och kommunikationen som påverkar samarbetet och arbetets resultat.
Grupper som är nya vid handledning behöver vanligen och inledningsvis någon form av gruppkunskap för att tillgodogöra sig handledningen effektivt.
Syftet med handledningen är att skapa ett gott arbetsklimat där deltagarna jobbar mot samma verksamhetsmål, därför utforskas dilemman som kan hindra detta likväl som att realistiska lösningar undersöks. För arbetsgrupper inom vården har handledning en avlastande effekt.
En demokratisk arena är grunden, där alla får komma till tals. Jag använder visuella redskap som stimulerar nyfikenhet och fantasi, övningar som hjälper deltagarna att lära känna varandra, träna kommunikation och bygga tillit i gruppen,
värderingsövningar för att konkretisera och lyfta dilemman och problem. Gestaltande metoder som levande stolar och tejping, för att ex. bearbeta och utforska ärenden, byta perspektiv och praktiskt träna bemötande.

HANDLEDNING FÖR LEDARE  OCH CHEFER

Processhandledningen stödjer dig som chef eller ledare att ta steget från vad som ska göras till hur det ska göras. Handledning är också ett sätt att öka medvetenhet och förståelse för dig själv och samspelet med andra. Att stanna upp och reflektera tillsammans med en handledare ger dig möjlighet till ökad självkännedom och ett funktionellare ledarskap, vilket också skapar ett hållbarare ledarskap. 
Som utgångspunkt för handledningen kan vi göra en 360° analys eller DISC ledarstil.
Syftet med handledningen är att utveckla ditt ledarskap anpassat till din egen arbetssituation och behoven i din verksamhet.

FACILITERING

Facilitering leder gruppens deltagare genom en mötesprocess mot överenskomna mål på ett demokratiskt sätt som skapar tydlighet, delaktighet och kreativitet. Deltagaren kan förvänta dig att komma till tals oavsett om man är utåtriktad eller lågmäld. Du som uppdragsgivare kan vara trygg med att mötet planeras och leds på ett effektivt sätt mot det syfte och mål som vi har kommit överens om med mötet.

KOSTNAD, HANDLEDNING

GRUPPHANDLEDNING
Begär offert
HANDLEDNING FÖR LEDARE & CHEFER
1500:- exkl. moms per h.
Vid större volymer, begär offert.
Handledning ges på plats och online.

KOSTNAD, FACILITERING

Begär offert
Facilitering ges på plats och online.

"En droppe droppad i livets älv
har ingen kraft till att flyta själv
Det ställs ett krav på varenda droppe:
Hjälp till att hålla de andra oppe!”
Tage Danielsson