KURSER
UTBILDNINGAR
FÖRELÄSNINGAR


 
Öppet likväl som skräddarsytt för företag och organisationer där innehåll och upplägg gärna designas tillsammans med beställaren. Exempel på ämnen som jag brukar anlitas för är mindfulness, förändringsprocesser, stress, sömn, coaching, kommunikation- och relation, bemötande.

STRESS

Ledarskap - stress och hållbarhet
Stress i vården - om empatitrötthet
Stress och utmattning - vägen tillbaka
Bara lite stressad - har du koll?

SÖMN

Många har problem med sin sömn idag, i en föreläsning om sömn, eller i en kortare sömnskola tas område som dessa upp: Kunskap om sömn, sömnhygien, biverkningsfria vektyg (från KBT och mindfulness)

KOMMUNIKATION OCH RELATION

Relationer genomsyrar allt i vårt liv, kanske är det så att det är genom relationerna till andra vi blir till? Forskningsrapporter bekräftar hur goda relationer påverkar hälsa och arbetsmiljö. Ibland tar jag avstamp i analysverktyget Extended DISC - som utgår från Carl G. Jungs och William Moulton-Marstons forskning kring människans beteendemönster, som hjälper individer att bli mer framgångsrika genom att tillhandahålla en tydlig ram för att göra medvetna beslut om hur du kan anpassa ditt beteende med andra. Kraften i DISC analysen är att det är enkel att förstå och bildar ett utmärkt diskussionsunderlag.

MINDFULNESS

Mindfulness används inom västerländsk sjuk- och friskvård idag. Men vad är det egentligen, varför fungerar det och hur gör man?
Jag erbjuder kurser/träning över längre tid på företag men också kortare insatser vid ex. friskvårdsdagar/personaldagar.

COACHENS VERKTYGSLÅDA

Jag delar med mig av coachens verktygslåda och förhållningssätt. Du lär dig om samtalet som motiverar, stärker, utvecklar och skapar kreativitet i kommunikationen. Passar för dig som vill utveckla dina samtalsfärdigheter.

MEDARBETARSKAP

Ofta pratar vi om ledarskap, men en verksamhet kan bara styras framgångsrikt tillsammans - så utbildade medarbetare är minst lika viktigt påstår jag! Med en grund i en stark samarbetskultur, kunskap om funktion och person, roller, medvetenhet om både sig själv och andras behov och vikten av delaktighet och ansvar för att nå effektivare och hållbarare verksamhetsnytta, handlar den här utbildningen om. Utbildningen genomförs tillsammans med Gotlandsakademin.
Det är inte berget vi besegrar, utan oss själva.
~Edmund Hillary

FÖRSTÅ OCH HANTERA FÖRÄNDRING

Förändringens fyra rum®  visar hur vi som individer upplever verkligheten helt olika. Det är en psykologisk teori om hur vi förstår och hanterar förändring och utveckling.
Teorin och dess verktyg underlättar människors möjligheter att förstå sig själv och andras samt överblicka en komplex verklighet. Jag använder teorin i föreläsningar, utbildning och konsultinsatser vid förändringaprocesser.
Jag är certifierad att använda Förändringens fyra rum®, vardagligt kallad ”Fyrarummaren”, som är en vetenskaplig teori utvecklad av Clas Jansen, docent, psykolog, forskare och författare.
Med basen i Fyrarummaren håller jag utbildningar och föreläsningar i bla
-Bemötande
-Förstå och hantera förändring
-Leda i förändring
Läs mer om Förändringens fyra rum® >>
”Bedöm inte varje enskild dag enligt den skörd du skördar, utan utifrån de frön du planterar.”
~ Robert Louis Stevenson
Camilla Knekta Utvecklingskultur I Samtalsterapi I Coaching I Handledning I Mindfulness I Grupp- och ledarskapsutveckling I Visby, Gotland
Kontakt>>