KURSER, WORKSHOPS, facilitering

 
Skräddarsydda uppdrag för företag och organisationer. Vanligt förekommande föreläsningar och workshops är
mindfulness, förändringsprocesser, stresshanering, coachens verktygslåda, relation- och bemötande.
Jag faciliterar era möten - det innebär att leda en grupp mot ett bestämt mål eller utforsla en specifik fråga.

Ja, jag vill ha kontakt!

Vi möts i rummet, eller online.
Men först pratar vi om vad som ska ha skett när vi är klara med en insats!