MINDFULNESS

Den hybrida arbetsplatsen
Coronaviruset fick många arbetsplatser att snabbt ställa om, det prövade vår förmåga till återhämtning och anpassning. Arbetet blev för många mer flexibelt och även på distans. Allt fler arbetsplatser är nu hybrida. Det finns tydliga arbetsmiljörisker när gränsen mellan arbete och privatliv  suddas ut, i större omfattning än tidigare. Det kan vara lätt att tappa vardagens struktur och motivation, i den sociala distansen kan det uppstå känslor av ensamhet, . Den psykiska ohälsan i har också ökat i samband med pandemin. Mindfulness ligger i linje med AFS 2015:4

MINDFULNESS - distansarbete

Träning i mindfulness stödjer oss att
-öka våra medvetna val, som bidrar till livskvalité och hälsa på både kort och lång sikt.
-känna igen signaler på stress, oro etc. för att sedan agera för att skapa utrymme för ex. återhämtning.
-lyssna in kroppen, det gör oss medveten om våra behov, så vi kan rikta aktiv omsorg till oss själva, men även kommunicera dessa behov till kollegor, chef och hemmavarande i familjen.
-öka närvaro och koncentration, vilket hjälper oss att lättare att prioritera vad som är viktigt, så att vi kan fullfölja våra värderingar och intentioner.

NÄR, VAR, HUR?

Kurs, handledning och egen träning
Tre handledningstillfällen online á 1 h. Innehåller teori, praktik, utrymme för reflektion och frågor.
Mellan handledningen tränar du/ni själv mindfulness några gånger om dagen med korta små pauser, om 1-3 minuter, via en app. 

KOSTNAD

Enskild handledning vid distansarbete, online
Kostnad: 4500:- ex. moms.
Handledning för grupp vid distansarbete, online
Max 16 deltagare. 14.800:- ex. moms

ANMÄLAN

You have power over your mind - not outside events.
Realize this, and you will find strength.
Marcus Aurelius, Romersk kejsare