MINDFULNESS-HEMARBETE

Självkännedom och hållbarhet
Det finns flera arbetsmiljörisker när arbete på distans blir det normala, gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut då många har tvingas till hemarbete under coronapandemin. I den sociala distansen uppstår känslor av ensamhet, det är lätt att tappa vardagens struktur och motivation. Livet sätts på paus. Den psykiska ohälsan i har också ökat i samband med pandemin. Många arbetsplatser signalerar även att distansarbetet kommer bli vanligare även efter pandemin.

MINDFULNESS VID HEMARBETE

Träning i mindfulness stödjer oss att
-öka våra medvetna val, som bidrar till livskvalité och hälsa på både kort och lång sikt.
-känna igen signaler på stress, oro etc. för att sedan agera för att skapa utrymme för ex. återhämtning.
-regelbundet lyssna in kroppen, det gör oss medveten om våra behov, så vi kan rikta aktiv omsorg till oss själva, men även kommunicera dessa behov till kollegor och chef och hemmavarande i familjen.
-öka närvaro och koncentration, vilket hjälper oss att lättare att prioritera vad som är viktigt, så att vi kan fullfölja våra värderingar och intentioner.

Kursen och handledning online för dig som arbetar hemifrån, som stödjer till ökad självkännedom och hållbarhet.

NÄR, VAR, HUR?

Kurs, handledning och egen träning
Sex stycken träffar online á 1 timme, varav första träffen är 1,5 timme.
Mellan träffarna tränar du själv 1-2 ggr/dag á 10 minuter, efter ett onlinebaserat program.

KOSTNAD

Enskild handledning, online
Kostnad: 5500:- ex. moms
Inkluderar program för träning mellan handledning.

ANMÄLAN

You have power over your mind - not outside events.
Realize this, and you will find strength.
Marcus Aurelius, Romersk kejsare