SAMTALSTERAPI

Att komma närmare sig själv

 

Det är naturligt att inte må så bra ibland, men ibland fungerar det vanliga sättet att hantera tillvaron på inte så väl. Det kan leda till oro, ångest, nedstämdhet och stress, känslomässig avstängdhet eller att känslorna blir så starka att de är svåra att hantera. Tillsammans arbetar vi med att du ska bli mer medveten, finna nya sätt att se på dig själv och omvärlden. Terapin ger dig också möjlighet att acceptera olika sidor av dig själv vilket öppnar upp för nya livsval och frigör energi. Fokus ligger på att hitta och se det som fungerar utan att bortse från svårigheter.

Första samtalet är ett orienterande samtal om hur du mår, hur du har det och vad du vill ha hjälp med. Därefter bestämmer vi om och hur vi ska arbeta vidare. Det är alltid ditt behov av antal samtal som styr. Ibland kan några få samtal räcka att sortera och hitta strategier, ibland kan det behövas flera under en längre tid. Jag arbetar med både acceptans- och beteendeinriktad psykoterapi som
KBT, Relationell psykoterapi, MBCT (MindfulnessBaserad Kognitiv Terapi), IBCT (parterapi), CFT - compassionfokuserad terapi samt bildterapi.
Ibland använder jag kroppen, bilder, figurer, tejping, gestaltning, färg och form för uttryck. Bildframställandet är helt kravlöst, utan prestation och kan passa för dig som har för många, eller för få ord. Eller där ord är överflödiga. Självklart får du själv ha önskemål om det är någon terapiform som du känner skulle passa dig.

PARTERAPI

Håller er förståelse för varandra och ert samarbete på att trängas undan av misstroende och konflikter? Centralt i IBCT (Integrative Behaviour Couples Therapy) är oftast att hitta en balans mellan förändring och acceptans – vissa saker kan man ändra hos sig själv, vissa saker kan man behöva söka en större förståelse och acceptans för hos den andre. Med acceptans menas att söka förståelse för hur era olikheter kan leda till konflikter och förstärker varandras negativa beteenden. Behandlingsformen är en kombination av kognitiv beteendeterapi och acceptansarbete.

KOSTNAD

Företag
1450:- exkl. moms / h.
Privatpersoner
880:- inkl. moms / h
Par
1450:- inkl. moms
-samtalet varar ca 1,5 h

"Du kanske söker bland grenarna efter det som endast finns bland rötterna"
~ Rumi

BOKA TID

© Camilla Knekta | Utvecklingskultur
Kontakt>>