Vill du komma närmare dig själv, och andra?
FULLBOKAT! Tillgängliga tider för nya klienter finns från 16/8-22.
Vill du närvara i ditt eget liv?
Vill du ta stegen som leder dig framåt?
Utveckla färdigheter och relationer.
Processhandledning.
Dags för påfyllnad?
POST, JA TACK!