UTVECKLING INOM OCH MELLAN MÄNNISKOR

 

Vi möts i mening, medkänsla och reflektion i samtida och framtida utmaningar.
Tjänster för individ, arbetsgrupp och organisation.

Samtalsterapi är att komma närmare sig själv. Att skapa känsla av helhet och större medvetenhet kring dig själv och omgivningen.

Processhandledning - utvecklar yrkesjaget.
Facilitering - stöd i gruppdialogen.

Coaching är en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dig att maximera din personliga och professionella potential.

Mindfulness ökar förmågan att närvara i ditt eget liv, hantera tankar och känslor.

Att tillsammans utveckla färdigheter och relationer för hållbarhet och effektivitet mot verksamhetsmål.

Engagerande kurser och workshops i normkritik, stresshantering, förändringsprocesser osv.