UTVECKLING INOM OCH MELLAN MÄNNISKOR

 

Vi möts i mening, medkänsla och reflektion i samtida och framtida utmaningar.
Tjänster för individ, arbetsgrupp och organisation.

samtalsterapi & parterapi

Samtalsterapi är att komma närmare sig själv. Att skapa känsla av helhet och större medvetenhet kring dig själv och omgivningen.

HANDLEDNING & FACILITERING

Processhandledning - utvecklar yrkesjaget.
Facilitering - stöd i gruppdialogen.

COACHING

Coaching är en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dig att maximera din personliga och professionella potential.

MINDFULNESS 

Mindfulness ökar förmågan att närvara i ditt eget liv, hantera tankar och känslor.

GRUPPUTVECKLING

Att tillsammans utveckla färdigheter och relationer för hållbarhet och effektivitet mot verksamhetsmål.

KURSER & WORKSHOPS

Engagerande kurser och workshops i normkritik, stresshantering, förändringsprocesser osv.