UTVECKLING INOM OCH MELLAN MÄNNISKOR

 

Vi möts i mening, medkänsla och reflektion i samtida och framtida utmaningar.
Tjänster för privatpersoner och arbetsplatser


Semesterstängt v. 25-28, tillgänglighet finns via mail men med viss fördröjning

Samtalsterapi är att komma närmare sig själv. Att skapa känsla av helhet och större medvetenhet kring dig själv och omgivningen.

Processhandledning - utvecklar yrkesjaget.
Facilitering - stöd i gruppdialogen.

Coaching är en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dig att maximera din personliga och professionella potential.

Mindfulness ökar förmågan att närvara i ditt eget liv, hantera tankar och känslor.

Utvecklande av färdigheter kring förändringsprocesser och samarbete.