MINDFULNESS

 Att leva i större medvetenhet om sig själv

Mindfulness är ett förhållningssätt som tränar några av våra viktigaste mänskliga förmågor; Uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla med oss själv och andra. Vi tränar också på att odla ett ickedömande och vänligt förhållningssätt till det vi upplever.

MINDFULNESS - HEMARBETE

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, även när du jobbar hemma. Coronapandemin tvingat många till långvarigt hemarbete och gränsen mellan arbete och privatliv suddas lätt ut. Hemarbete kan också bidra till en känsla av isolering, ensamhet och skapa motivationsbrist.
Kurs och handledning för dig som arbetar hemma, med syfte till ökad hållbarhet och självkännedom.
Sex tillfällen online, med träningsprogram mellan träffarna.
Mindfulness vid hemarbete >>

MINDFULNESS - PRIVATPERSONER

Enskilda samtal och dagliga övningar ingår, dvs du måste avsätta tid för din egen träning hemma. Du använder ett onlinebaserat mindfulnessprogram som stöd för din hemträning. Mindfulness kan upplevas avslappnande men det man kan också komma i kontakt med det som är svårt och jobbigt. Ibland väcks frågor om själva träningen, gör jag "rätt"?
Mindfulness används i friskvård men också vid besvär som stress, smärta, sömnproblem, ångest, depression men också för ökad självmedkänsla.
Kostnad: Privatpersoner 880:- inkl. moms / h

MINDFULNESS - ÖPPNA KURSER

Jag har under åren haft många öppna kurser i mindfulness såsom grundkurser, introkurser, fördjupningskurser, retreats och specifika kurser inom medvetet ätande, självmedkänsla, ångest och depression. Just nu är inga öppna kurser inplanerade.
Är ni en grupp om minst 8 deltagare, ta gärna kontakt för dialog!
Kurser körs IRL likväl som online

MINDFULNESS - PÅ ARBETET

På arbetsplatser där kund- och/eller patientmötande är i fokus, och på arbetsplatser där välmåendet spelar roll bidrar mindfulness till att utvecklas, för att:
-Tankestressen minskar
-Effektiviteten ökar
-Ökad närvaro och större uppmärksamhet på det man gör
-Förbättrad återhämtning
-Bättre kommunikation i arbetsgruppen
Insatser vid personaldagar, workshops och mer sammanhållna program ges i samråd med beställaren.
För arbetsgrupper, i ledarskapet, företagsevent
Kreativ Mindfulness, företagsevent >>

MINDFULNESS - LEDARSKAPET

Med mindfulness stärker du kontakten med dig själv, och blir klar över vad kropp och sinne behöver vilket bidrar till ett självledning och ett hållbart ledarskap. För att kunna förstå och leda andra behöver du ha god kontakt inåt, förstå dig själv och veta vad du vill - att leda sig själv.
En närvarande ledare har en ökad förmågan att se, lyssna och ta in omgivningen.
-Enskild konsultation, coaching samt hemträning. Kostnad: 1450:- h ex. moms
-Ledarskapsutveckling, program och handledning
Mindfulness i ledarskapet >>
”Din vision blir endast klar när du blickar in i ditt eget hjärta. Den som letar på utsidan, drömmer; den som letar på insidan, vaknar.”
~Carl Jung
Camilla Knekta Utvecklingskultur I Samtalsterapi I Coaching I Handledning I Mindfulness I Grupp- och ledarskapsutveckling I Visby, Gotland
Kontakt>>