MINDFULNESS

 Att leva i större medvetenhet om sig själv

Mindfulness är ett förhållningssätt som tränar några av våra viktigaste mänskliga förmågor; Uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla med oss själv och andra. Vi tränar också på att odla ett ickedömande och vänligt förhållningssätt till det vi upplever.

MINDFULNESS - PRIVATPERSON

Vill du börja med mindfulness?
Enskilda samtal och dagliga övningar ingår. Du använder ett onlinebaserat mindfulnessprogram som stöd för din träning. 
Vill du ha stöd i din praktik?
Jag erbjuder även handledning för dig som tränar mindfulness, meditation, compassion. 
Mindfulness är friskvård men används också för att hantera stress, smärta, sömnproblem, ångest, depression samt ökad självmedkänsla.
Kostnad: Privatpersoner 880:- inkl. moms / h

MINDFULNESS - LEDARE

För att kunna förstå och leda andra behöver du ha god kontakt inåt, förstå dig själv och veta vad du vill - att leda dig själv! 
Ledarskapsutveckling, program och handledning
Mindfulness i ledarskapet >>

MINDFULNESS - ARBETSPLATSEN

På arbetsplatser där välmåendet spelar roll, bidrar mindfulness med att tankestressen minskar,
effektiviteten ökar. Närvaro och större uppmärksamhet på det man gör skapar högre kvalitet. Kommunikationen i arbetsgruppen blir mer funktionell. Insatser vid personaldagar, workshops och mer sammanhållna program ges i samråd med beställaren. Mindfulness på arbetsplatsen>> 

MINDFULNESS - HEMARBETE

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, även vid hemarbete.  Hemarbete kan sudda och gränsen mellan arbete och privatliv och bidra till en känsla av isolering, ensamhet och skapa motivationsbrist.
Kurs och handledning för dig som arbetar hemma, med syfte till ökad hållbarhet och självkännedom.
Sex tillfällen online, med träningsprogram mellan träffarna.
Mindfulness vid hemarbete >>

MINDFULNESS - ÖPPNA KURSER

Jag har under åren haft många öppna kurser i mindfulness såsom grundkurser, introkurser, fördjupningskurser, retreats och specifika kurser inom områden som medvetet ätande, självmedkänsla, ångest och depression. Just nu är inga öppna kurser inplanerade. Är ni en grupp om minst 8 deltagare, ta gärna kontakt för dialog!
Kurser körs IRL likväl som online

”Din vision blir endast klar när du blickar in i ditt eget hjärta. Den som letar på utsidan, drömmer; den som letar på insidan, vaknar.”
~Carl Jung