MINDFULNESS I DITT EGET LIV

 Att leva i större medvetenhet om sig själv

Mindfulness utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Att vara mindful innebär att vara fullt medveten om det som sker i nuet utan filter eller bedöma det som sker. Oavsett din livssituation kan du med träning minska stress och lidande samt öka livskvaliteten. Med enkla övningar lär du dig att bli alltmer mindful (medveten) och därigenom göra klokare val och bättre klara av pressen i privat- och yrkesliv. Med träning lär du dig att fokusera på det som är väsentligt. 

MINDFULNESS - FRISKVÅRD

Är du mycket uppe i ditt huvud?
Tankar som snurrar, du glömmer saker och känner dig splittrad?

Med mindfulnesskurs ökar förmågan att vara här och nu, att uppleva och njuta mer av livet.

Du tränar mänskliga förmågor såsom tålamod, tillit, acceptans och medkänsla och höjer din emotionella intelligens.

Det är också ett sätt att mer hållbart hitta ett sätt att hantera alla de utmaningar och svårigheter som vi alla möter i livet.

MINDFULNESS VID SMÄRTA

Mindfulnessträning kan hjälpa dig hantera din smärta och den oro och stress som ofta följer, på ett bättre sätt. Mindfulness botar förvisso för det mesta inte själva orsaken till smärtan, men du får ett annat förhållningssätt till smärtan vilket förbättrar din livskvalitet och ofta också påverkar smärtan så att den minskas..

MINDFULNESS - DEPRESSION OCH ÅNGEST

Känner du dig missmodig, nere, ledsen, olycklig, uppgiven, deprimerad?
Sinnet försöker bli av med den här typen av jobbiga känslor genom att tänka sig ur dem. Dessa tankar är ofta automatiska och blir till oro och ältande. Vi uppmärksammar skillnaden mellan hur vi mår och hur vi vill må och den person vi är och den vi vill vara. Ju större diskrepans desto mer olyckliga blir vi. Vi tar dessa tankar för sanningar och ansträngningar som går ut på att lösa problemet med oss själva gör att vi gräver oss djupare ner.
Med rätt kunskaper och färdigheter så kan vi ta oss ur de här onda cirklarna av tankar, känslor och kroppsliga reaktioner som förstärker varandra. Du kan med hjälp av mindfulnessbaserade interventioner lära dig känna igen dessa fruktlösa ansträngningar och istället lära dig mer konstruktiva strategier att vara med ovälkomna känslor.

"Many people are alive but don’t touch the miracle of being alive."

Thích Nhất Hạnh