COACHNING

Stegen som leder dig framåt

Coaching är en tankeväckande, kreativ och kraftfull process där du utmanas att bli medveten om vad du vill och vad du behöver göra för att nå dit. Coachningen är lösningsfokuserad och resultatorienterad med fokus inställt på framtiden.

PERSONLIG COACHNING

Individuell coaching uppmuntrar och förstärker dig att se och följa vad du innerst inne vill och önskar i ditt liv. Coachningen hjälper dig att sätta upp tydliga mål och riktningar, förtydliga värderingar, önskemål och val. Du får stöd och inspiration att utveckla dig både privat och professionellt.
Coachningen kan handla om hur du vill leva ditt liv, mål du vill uppnå eller annat som är viktigt och berör dig

LEDARSKAPSCOACHNING

Coachningen fokuserar på olika områden i ditt ledarskap som du vill stärka, det kan tex vara att kommunicera mer framgångsrikt och med trygghet och tydlighet, släppa oönskat beteende som kontrollbehov och prestationsångest, bli bättre på att delegera, hantera omgivningens krav och förväntningar, hantera stress och öka din hållbarhet. Möjlighet finns även att göra ledarskapsprofiler, 360° analys samt Personlig dialektik, vilket alla fungerar som ett diskussionsunderlag i coachingen.

Coachande samtal i Compassion OCH mindfulness 

Ibland kommer vi av oss i vår intention, upplever att vi behöver ta kliv framåt för utveckling. Jag erbjuder coachande samtal för dig som tränar compassion eller mindfulness på egen hand. 

TIDSBOKNING

Enklast använder du kontaktformuläret på kontaktsidan>>
Det går bra att skriva ett mail, men risk kan finnas att det hamnar i spamfilter. Mailar du berättar vilken tjänst du önskar samt vilka tider du är som mest tillgänglig på. Vill du att jag ringer upp dig så skriv ner ditt telefonnummer.
Samtal sker på mottagningen i Visby. Även digitala samtal är möjligt.

KOSTNAD

PERSONLIG COACHING
940:- inkl. moms / h

COACHING SPECIFIKT FÖR COMPASSION, MINDFULNESS
940:- inkl. moms / h

LEDARSKAPSCOACHING
1500:- exkl. moms / h.
Vid större volymer, begär offert.

"En person som aldrig har begått ett misstag har aldrig provat något nytt."
Albert Einstein