COACHING

Vill du ge dig av på en kreativ resa?

Coaching är en tankeväckande och kreativ processen som inspirerar dig att maximera din personliga och professionella potential. Coaching skapar resultat med handlingskraft och fokus inställt på framtiden. Vi tar avstamp i nuet, ser möjligheter, bryter tankemönster och gör perspektivbyten.

PERSONLIG COACHING

Individuell coaching uppmuntrar och förstärker dig att se och följa vad du innerst inne vill och önskar i ditt liv. Coaching hjälper dig att sätta upp tydliga mål och riktningar, förtydligar värderingar, önskemål och val.
Du får stöd och inspiration att utveckla det som gynnar dig bäst, både privat och professionellt.
Coachingen kan handla om hur du vill leva ditt liv, mål du vill uppnå eller annat som berör dig.

LEDARSKAPSCOACHING

Coaching kan fokusera på olika områden i ditt ledarskap som du vill stärka, det kan tex vara att kommunicera mer framgångsrikt och med trygghet och tydlighet, släppa oönskat beteende som kontrollbehov och prestationsångest, bli bättre på att delegera, hantera omgivningens krav och förväntningar, hantera stress och öka din hållbarhet.
Möjlighet finns även att göra ledarskapsprofiler och 360° analyser med Extended Disc kommunikations- och beteendeprofiler.

OMSTÄLLNING

Att lämna sitt arbete, ibland utan att ha valt det själv, och att sedan hitta ett nytt jobb innebär en hel del utmaningar.
Följande moment brukar ingå i omställningen - att orientera sig i den nya situationen, inventering av vem du är, vad du kan och vad du vill. Vi tittar på styrkor och drivkrafter och hur du kan använda dem i ditt nya jobb.
Personlig marknadsföring - träning inför möten och intervjusituationer. Genomgång och utformning av tydliga och intresseväckande CV och ansökningsbrev.

KARRIÄRCOACHING

Karriärcoaching är rätt för dig som vill ta nästa steg i karriären. Vi kan tex kartlägga din kompetensprofil, arbeta med ditt cv samt få professionell feedback på det, hur du kan marknadsföra dig själv och bli effektivare i jobbsökningen. Karriärcoachingen bidrar till ökad självinsikt - en förutsättning för att kunna marknadsföra sig själv på ett tryggt och tydligt sätt.
Det är inte berget vi besegrar, utan oss själva.
~Edmund Hillary

KOSTNAD

Företag
1450:- exkl. moms / h. enskild coaching ex. ledarskapscoaching.
Vid större volymer, begär offert.
Företag och organisationer har möjlighet att teckna avtal för sina anställda.
Gruppcoaching - begär offert
Privatpersoner
880:- inkl. moms / h
-samtalet varar ca 55 min.
Par
1450:- inkl. moms
-samtalet varar ca 1,5 h

BOKA TID

© Camilla Knekta | Utvecklingskultur
Kontakt>>