COACHING

Dags för stegen som leder dig framåt?

Coaching är en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dig att maximera din personliga och professionella potential. Coaching skapar resultat med handlingskraft och fokus inställt på framtiden. Vi tar avstamp i nuet, ser möjligheter, bryter tankemönster och gör perspektivbyten.

PERSONLIG COACHING

Individuell coaching uppmuntrar och förstärker dig att se och följa vad du innerst inne vill och önskar i ditt liv. Coaching hjälper dig att sätta upp tydliga mål och riktningar, förtydligar värderingar, önskemål och val.
Du får stöd och inspiration att utveckla det som gynnar dig bäst, både privat och professionellt.
Coachingen kan handla om hur du vill leva ditt liv, mål du vill uppnå eller annat som berör dig.

LEDARSKAPSCOACHING

Coaching kan fokusera på olika områden i ditt ledarskap som du vill stärka, det kan tex vara att kommunicera mer framgångsrikt och med trygghet och tydlighet, släppa oönskat beteende som kontrollbehov och prestationsångest, bli bättre på att delegera, hantera omgivningens krav och förväntningar, hantera stress och öka din hållbarhet.
Möjlighet finns även att göra ledarskapsprofiler och 360° analyser samt kommunikations- och beteendeprofiler.

KOSTNAD

Företag
1500:- exkl. moms / h. enskild coaching ex. ledarskapscoaching.
Vid större volymer, begär offert.
Företag och organisationer har möjlighet att teckna avtal för sina anställda.
Gruppcoaching - begär offert
Privatpersoner
940:- inkl. moms / h
-samtalet varar ca 55 min.
Par
1500:- inkl. moms
-samtalet varar ca 1,5 h

JA, JAG VILL GÅR FRAMÅT, NU!

Det är inte berget vi besegrar, utan oss själva.
Edmund Hillary