SAMTALSTERAPI / PARTERAPI

Att komma närmare sig själv, och andra

Det är naturligt att inte må så bra ibland, men ibland fungerar det vanliga sättet att hantera tillvaron på inte så väl. Det kan leda till oro, ångest, nedstämdhet och stress, känslomässig avstängdhet eller att känslorna blir så starka att de blir svåra att hantera. I terapin arbetar vi med att du ska bli mer medveten, finna nya sätt att se på dig själv och omvärlden. Fokus ligger på att hitta och se det som fungerar utan att bortse från svårigheter.

INDIVIDUELL TERAPI

Första samtalet är ett orienterande samtal om hur du mår och vad du vill ha hjälp med. Vi beslutar sedan om och hur vi ska arbeta vidare.  Ibland kan några få samtal räcka för att sortera och hitta strategier, ibland kan det behövas flera under en längre tid. Jag arbetar med både acceptans- och beteendeinriktad psykoterapi som
KBT, MBCT (MindfulnessBaserad Kognitiv Terapi), IBCT (parterapi), CFT (CompassionFokuserad Terapi) samt bildterapi.
Ibland använder jag kroppen, bilder, figurer, tejping, gestaltning, färg och form för uttryck. Självklart får du ha önskemål om det är någon terapiform som du tycker skulle passa dig.

PARTERAPI

Håller er förståelse och intresse för varandra att trängas undan av misstroende och konflikter? Centralt i IBCT (Integrative Behaviour Couples Therapy) är ofta att hitta balansen mellan förändring och acceptans – vissa saker kan man ändra hos sig själv, vissa saker kan man behöva söka en större förståelse och acceptans för hos den andre. Med acceptans menas att söka förståelse för hur era olikheter kan leda till konflikter och förstärker varandras negativa beteenden. Behandlingsformen är en kombination av kognitiv beteendeterapi och acceptansarbete

KOSTNAD

Företag
1450:- exkl. moms / h.
Privatpersoner
880:- inkl. moms / h
Par
1450:- inkl. moms
-samtalet varar ca 1,5 h

Fysiska möten sker på mottagningen i Visby, möten sker även online om så önskas.

BOKA TID

 Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse.
Thomas Tranströmer