SAMTALSTERAPI & PARTERAPI

Att komma närmare sig själv, och andra

Det är naturligt att inte må så bra ibland, men ibland fungerar det vanliga sättet att hantera tillvaron på inte så väl. Det kan leda till oro, ångest, nedstämdhet och stress, känslomässig avstängdhet eller att känslorna blir så starka att de blir svåra att hantera. I terapin arbetar vi med att du ska bli mer medveten, finna nya sätt att se på dig själv och omvärlden. Fokus ligger på att hitta och se det som fungerar utan att bortse från svårigheter. 

samtalsterapi

Jag erbjuder både förändrings- och acceptansinriktad psykoterapi. Samtalsterapi för enskilda personer och par.
Ett första samtal är orienterande, om livet nu, runtomkring och dina/era förväntningar. Vanligt är sedan hemövningar mellan samtalen - det bidrar till din utveckling. Människor har många språk, ord är bara ett av dem - det är min utgångspunkt. Hos mig finns därför olika metoder för utforskande tex. gestaltning, visualisering, bildterapi, bilder, meditation mm.  

Jag integrerar olika terapeutiska metoder men i samråd anpassar mig efter dina behov. Många bryr sig inte så mycket om terapiformen, det viktiga är att den känns bra och fungerar. Vill du läsa mer om dom olika psykoterapiinriktningarna  hos mig kan du göra det här>>

CompassionFokuserad Terapi, CFT
Kognitiv Beteende Terapi, KBT
MindfulnessBaserad Kognitiv Terapi, MBCT
Existentiell terapi
PARTERAPI 

"Alla resor har hemliga resmål som resenären inte känner till."
Martin Buber