SAMTALSTERAPI & PARTERAPI

Vilken terapiform passar för dig?

Många, men långt ifrån alla har tydliga mål med sin terapi. Endel går i terapi för att de mår dåligt men man behöver inte ha allvarliga besvär för att gå i terapi. Ibland kan det känns gott att tillsammans med en neutral samtalspartner formulera det som är viktigt, terapin fungerar då som en förebyggande åtgärd för hälsa och välmående, ungefär som regelbunden tandborstning förebygger karies. 
Hur ser ditt behov ut?

 

CompassionFokuserad Terapi, CFT

Syftet är att öka det psykiska välmåendet och den inre tryggheten.
Arbetssättet är att på olika sätt för att möta rädslor, utveckla färdigheter i ett omhändertagande och medkännande förhållningssätt till sig själv och andra, styrka att tolerera obehag, förståelse för dina svårigheter och en motivation till förändring.
CFT har inslag av affektteori, anknytningsteori, evolutionsteori, beteendeterapi, hjärnforskning och buddhistisk filosofi. Utvecklad för att möta och förändra svåra känslor som rädslor, skam, stark självkritik, höga prestationskrav eller svårigheter med att känna sig nöjd med sig själv. Kärnan i compassion är mod och vänlighet.

 

MindfulnessBaserad Kognitiv Terapi, MBKT

Syftet är ett mer distanserat och observerande förhållningssätt till dina tankar, kontakt samt ökad förmåga att härbergera dina känslor och göra mer medvetna val, för att minska psykologiskt lidande. Det bidrar ofta till att känna mer ro i vardagen och att lättare uppskatta det du har.
Arbetssättet är att du tränar din närvaro och uppmärksamhet, med ökad kontakt till dysfunktionella tankar, känslor och beteenden kan du sedan göra fler medvetna val som påverkar dig positivt. Träning kompletteras med det som skapar ohälsa hos dig. Manualbaserade program finns för din hemträning.

MKBT har sitt ursprung i buddhistiska tankegångar och meditationsteknik samt den moderna psykologin, KBT.

Kognitiv Beteende Terapi, KBT

Syftar till att ersätta de tankar, känslor och beteenden som kan skapa problem för dig, med mer funktionella, och på så sätt minska symtom samt förebygga att de återkommer för att må bättre. 
Arbetssättet går förenklat ut på att vi identifiera tankemönster och beteenden som kan ställa till problem och/eller hindra dig i ditt liv. Du aktivt på att förändra tankar och beteenden. Fokus ligger således på det som faktiskt kan förändras, att få verktyg,  träna dessa för att hantera vardagens utmaningar på ett annat sätt än tidigare.
KBT har utgångspunkten i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. Utgår från att svårigheter i livet har sitt ursprung i hur vi tänker och agerar och att detta går att förändra.

EXIXTENTIELL PSYKOTERAPI

Syftet är att fokusera på och utforska livets stora frågor och vad som är genuint meningsfullt och glädjande för dig, göra upp med gamla föreställningar om världen och dig själv, få kraft att leva det bästa liv du förmår genom att gripa möjligheterna och samtidigt acceptera begränsningarna.  
Arbetssättet bygger på att skapa insikt och förståelse för där du är och hur du själv kan förändras eller förhålla dig till där du är eller genom omprövningar och göra nya val.
Existentiell psykoterapi utgår från ett filosofiskt och humanistiskt synsätt, att du själv är den som skapar och ger livet dess mening. Det goda livet finns inte någon annanstans och kommer att ges till oss på grund av någon specifik anledning. Ångest och bekymmer ses som viktiga signaler för att insikten saknas om hur du förhåller dig till svåra livssituationer. Det primära fokuset är alltså inte att förbättra, reparera eller bota.

PARTERAPI

Håller er förståelse och intresse för varandra att trängas undan av misstroende och konflikter? Centralt i IBCT (Integrative Behaviour Couples Therapi) är att hitta balansen mellan förändring och acceptans. Terapiformen integrerar således två olika delar: dels ett arbete med beteendeförändring och förbättrad kommunikation, dels en med träning i acceptans och tolerans av varandras olikheter. Beteendeförändringar och kommunikationsträning brukar göra relationen bättre på kort sikt, medan träning i acceptans och tolerans (att se gamla problem på nya sätt) gör att förståelsen för varandras behov blir bättre över tid. IBCT är en välbeprövad och vetenskapligt studerad form av parterapi.

TIDSBOKNING

Enklast använder du kontaktformuläret på kontaktsidan>>
Det går bra att skriva ett mail, men risk kan finnas att det hamnar i spamfilter. Mailar du berättar vilken tjänst du önskar samt vilka tider du är som mest tillgänglig på. Vill du att jag ringer upp dig så skriv ner ditt telefonnummer. 

Samtal sker på mottagningen i Visby. Även digitala samtal är möjligt.

KOSTNAD

FÖRETAG
1500:- exkl. moms / h
PRIVATPERSONER
940:- inkl. moms / h
PAR
1500:- inkl. moms / 1,5 h

”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”
Tomas Tranströmer