MINDFULNESS - på arbetsplatsen


Forskning visar att arbetsplatser som aktivt utövar mindfulness på jobbet visar bättre resultat och skapar mer fokuserade arbetsgrupper. Mindfulness på arbetsplatsen bidrar också till en bättre psykosocial arbetsmiljö som minskar stress och oro bland medarbetarna.
Sidan är under uppdatering


MINDFULNESS PÅ ARBETSPLATSEN

Medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Vi lever i ett högt tempo med ständiga förändringar och splittringen av vår uppmärksamhet har aldrig varit större.

Fler och fler företag implementerar mindfulness på arbetsplatsen som ett verktyg och förhållningssätt för sina chefer och medarbetare i syfte att skapa glädje, fokus och ökad hälsa.

MINDFULNESS I SKAPANDET

Mindfulness definieras ofta som en förmåga att vara medvetet närvarande på ett icke dömande sätt, nycklar som också är viktiga för att våga skapa fritt.
Det kreativa arbetet kräver också koncentration och kan då tillgängliggöra ett tillstånd av flow som innebär förhöjd närvaro. I den snabba, logiska och ordrika tid vi lever i är processer som utgår från något annat än språk och logik extra viktiga. I den kreativa mindfulnessen ges kroppen, intuitionen och höger hjärnhalva utrymme. Det är vilsamt och meningsfullt och närmare självet.

Workshopen ges som företagsintern under en hel- eller halv dag. Utvecklar gruppen, där deltagarna ges möjlighet att lära känna varandra och synliggöra flera sidor av sig själv.

KOSTNAD

Företagsintern
Ta kontakt för offert

Öppen workshop
Ibland ges workshops över en helg.
Kostnad: 3000:- inkl. moms. Inkluderar material, och viss förtäring.

Boende bokar och betalar var och en. Tips kring detta, ta kontakt.