WORKSHOP
KREATIV MINDFULNESS


Låt det lekfulla få utrymme

Kreativitet utvecklar människan och livet! Den här workshopen har sin utgångspunkt i kreativa och lustfyllda övningar i måleri där du får verktyg för att undvika den fälla som prestationstankar och bedömning kan innebära för fantasi, mod och skaparglädje.


Reflekterande samtal och mindfulnessövningar ingår som en viktig del i processen.

MINDFULNESS I SKAPANDET?

Mindfulness definieras ofta som en förmåga att vara medvetet närvarande på ett icke dömande sätt, nycklar som också är viktiga för att våga skapa fritt.
Det kreativa arbetet kräver också koncentration och kan då tillgängliggöra ett tillstånd av flow som innebär förhöjd närvaro. I den snabba, logiska och ordrika tid vi lever i är processer som utgår från något annat än språk och logik extra viktiga. I den kreativa mindfulnessen ges kroppen, intuitionen och höger hjärnhalva utrymme. Det är vilsamt och meningsfullt och närmare självet.

FÖR VEM?

Företagsintern
Workshopen ges som företagsintern under en hel- eller halv dag. Utvecklar gruppen, där deltagarna ges möjlighet att lära känna varandra och synliggöra flera sidor av sig själv.
Öppen workshop 
Just nu inga inplanerade datum.

HUR GÅR DET TILL?

Tillsammans bekantar vi oss kort med mindfulness, övar oss i närvaro.

Skapandet sker både individuellt och i grupp med vattenbaserade färger, kritor och kol utan prestationskrav eller bedömning.

Tillsammans reflekterar vi sedan runt bilderna på ett värderingsfritt, fantasifullt och kreativt sätt. Var och en får möjlighet att reflektera och samtala kring de bilder som skapats, både sina egna och varandras.

Kom som du är!
Inga förkunskaper krävs. Nyfikenhet, öppenhet och oömma kläder är det enda du behöver.​​​​​!

KOSTNAD

Företagsintern
Ta kontakt för offert

Öppen workshop
3000:- inkl. moms. Inkluderar material, och viss förtäring.
Boende bokar och betalar var och en. Tips kring detta, ta kontakt.
Just nu ingen öppen workshop inplanerad.
Camilla Knekta Utvecklingskultur I Samtalsterapi I Coaching I Handledning I Grupputveckling I Visby I Gotland
Kontakt>>