MINDFULNESS - ARBETSPLATSEN

Hjärnhälsa

Arbetslivet har blivit alltmer rörligt och komplext, med höga krav på uppmärksamhet och fokus. Vi multitaskar för att hinna med att göra alltfler saker, men när vi gör det hänger hjärnan inte med och koncentrationen minskar och felen ökar, produktionen sänks och vi blir mer stressade. På många arbetsplatser är hjärnan den främsta resursen, är det så på din arbetsplats också?
Uppläggen ligger i linje med AFS 2015:4

MINDFULNESS PÅ ARBETSPLATSEN

Forskning visar på vinster som känslomässig balans, bättre relationer och färre konflikter, ökad laganda och samarbete, mindre reaktivitet och färre misstag och minskad stress = ökad produktivitet.
Omfattning och tillvägagångssätt: Start med inspirationsföreläsning 1,5 h. Sedan tränar deltagarna i arbetsgruppen själva, som stöd och påfyllnad av teori samt reflektion möts vi under träningen vid 6 tillfällen á 1 h.

Plats: Ges på Gotland alt. digitalt
Målgrupp: Alla personalkategorier på arbetsplatsen.
Lämplig storlek på grupp 8-20 deltagare.


Mindfulness i ledarskapet

Vill du mogna i dig själv och ditt ledarskap? Att vara mer medveten om sig själv skapar förmåga att leda både sig själv och andra, istället för att reaktivt låta sig styras av inre eller yttre upplevelser.
Mindfulness i ledarskapet >>

PERSONALDAGAR MED MINDFULNESS

 MINDFULNESS här och nu

Upplägget utgår från ert behov den dagen. Det kan ex. vara att samla sitt fokus och skärpa sin koncentration inför en verksamhetsplanering, utveckla relationerna i arbetsgruppen, hantera stress, utforska vad mindfulness är. Detta görs i workshopformat och utrymme ges för teori, fokusövningar och reflektion. Omfattning: 1-4 h.
 Pris enligt offert.

 MINDFULNESS OCH KREATIVITET

Workshop där kroppen och höger hjärnhalva ges utrymme. Det är en stund tillsammans där orden är färre, det är vilsammare, öppnare och närmare självet. Mindfulness hör ihop med kreativitet eftersom vi dels odlar vår närvaro på ett icke dömande sätt, nycklar som också är viktiga för vår kreativitet. I den snabba, logiska och ordrika tid vi lever i är processer som utgår från något annat än språk och logik extra viktiga. Workshopen utvecklar också gruppen då deltagarna ges möjlighet att lära känna varandra och synliggöra flera sidor av sig själv. Omfattning: Hel- eller halv dag. Pris enligt offert

“If it’s out of your hands, it deserves freedom from your mind too.”
Ivan Nuru