hjärnhälsa?

mindfulness, ja tack!Arbetslivet har blivit alltmer rörligt och komplext, med höga krav på uppmärksamhet och fokus. Vi multitaskar för att hinna med att göra alltfler saker, men när vi gör det hänger hjärnan inte med och koncentrationen minskar och felen ökar, produktionen sänks och vi blir mer stressade. På många arbetsplatser är hjärnan den främsta resursen, är det så på din arbetsplats också? Uppläggen ligger i linje med AFS 2015:4.


MINDFULNESS PÅ ARBETSPLATSEN

Forskning visar på vinster som känslomässig balans, bättre relationer och färre konflikter, ökad laganda och samarbete, mindre reaktivitet och färre misstag och minskad stress = ökad produktivitet.
Omfattning: Start med föreläsning 1,5 h. 6 tillfällen á 1 h. 


Plats: Ges på Gotland alt. Digitalt: platsoberoende
.
Målgrupp: Alla personalkategorier på arbetsplatsen.
 Lämplig storlek på grupp 10-20 deltagare.

Kostnad: 32,000:- ex. moms. Kostnadsfritt träningsprogram via app ingår. Innehåller korta övningar att använda under dagen

REFRESH


För arbetsplatsen som tidigare gått kursen "Mindfulness på arbetsplatsen" alt. liknande kurs.
Omfattning: 3 tillfällen á 1,5
h. 

Plats: Ges på Gotland alt. Digitalt: platsoberoende
 
Lämplig storlek på grupp 10-16 deltagare.

Kostnad: 14,800:- ex. moms.
Kostnadsfritt träningsprogram via app ingår. Innehåller korta övningar att använda under dagen.

personaldag
halvdag

Friskvård med mindfulness som plattform. Upplägget utgår från ert behov den dagen. Det kan ex. vara att samla sitt fokus inför en verksamhetsplanering, utveckla relationerna i arbetsgruppen, hantera stress etc. Övningar varvas med teori och reflektioner.
 Plats kan vara ute eller Pris enligt offert.

föreläsning
prova på

Många känner till begreppet mindfulness, och även meditation. Det blir allt vanligare i väst och är en etablerad del av svensk behandlingsmetod och inte minst friskvård. Det kan vara svårt att börja öva på egen hand, hitta in i begreppet samt vidmakthålla träningen (som med många andra träningsformer) Föreläsningen ger utrymme för teori, olika fokusövningar och reflektion. Omfattning: 1-3 h.
 Pris enligt offert.

mindfulness i ledarskapet

Vill du mogna i dig själv och ditt ledarskap?
Att vara mer medveten om sig själv skapar förmåga att leda både sig själv och andra, istället för att  reaktivt låta sig styras av inre eller yttre upplevelser. 

mindfulness
och kreativitet

Mindfulness definieras ofta som en förmåga att vara medvetet närvarande på ett icke dömande sätt, nycklar som också är viktiga för vår kreativitet.
I den snabba, logiska och ordrika tid vi lever i är processer som utgår från något annat än språk och logik extra viktiga. I den här workshopen ges kroppen, och höger hjärnhalva utrymme. Det är vilsamt och meningsfullt och närmare självet. 
Workshopen ges som företagsintern under en hel- eller halv dag. Utvecklar gruppen, där deltagarna ges möjlighet att lära känna varandra och synliggöra flera sidor av sig själv.