FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM

Att förstå och hantera förändring

Förändringens fyra rum® – eller Fyrarummaren, som den också kallas – ger förståelse för sina egna och andras beteenden i olika situationer, t ex inför en förestående förändring eller när saker inte fungerar som tänkt. Du får teori och förståelse redskap för att möta och hantera de låsningar eller olikheter som ofta kan uppstå. Resultatet blir ett stärkt "jag" men också ett stärkt ”vi”, en gemensam begreppsapparat och en gemensam karta att förhålla sig till.

FYRARUMMAREN - OM

Fyrarummaren är en teori om förändring – om vad som sker med människor, grupper och organisationer i förändring.
Teorin baseras på förekomsten av skilda livsförhållningssätt – alltså sätt att se på sig själv, på andra, på samhället – och dess konsekvenser vid utveckling och förändring. I såväl önskade som oönskade lägen.

FÖRSTÅ FÖRÄNDRINGSPROCESSEN

Under en halv dag arbetar vi med att metodiskt utforska en förändringsprocess, vad kännetecknar den? Vad behöver vi/jag göra för att hantera det som är svårt. Efter halvdagen kommer du att ha möjlighet att tydligare uppfatta de behov som måste tillgodoses för att komma vidare i en förändringsresa.
Detta görs i workshopform och inkluderar bla en självskattningsövning.

© Camilla Knekta | Utvecklingskultur
Kontakt>>