FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM

Att förstå och hantera förändring

Förändringens fyra rum® – eller Fyrarummaren, som den också kallas – ger förståelse för de egna och andras beteenden i olika situationer, t ex inför en förestående förändring eller när saker inte fungerar som tänkt.  Fyrarummaren är en teori om förändring om vad som sker med människor, grupper och organisationer i förändring. Teorin baseras på förekomsten av skilda livsförhållningssätt att se på sig själv, på andra, på samhället – och dess konsekvenser vid utveckling och förändring. I såväl önskade som oönskade lägen.

workshop

Under en halv dag arbetar vi tillsammans med att metodiskt utforska en förändringsprocess, vad kännetecknar den?
Ni får teori men också förståelse och insikt för reaktioner, känslor och beteenden - kunskaper som ger ökad möjlighet att identifiera och hantera de låsningar eller olikheter som ofta kan uppstå vid förändring. Resultatet blir ett stärkt "jag" men också ett stärkt ”vi”, samt ett språk och en "karta" att förhålla sig till.
Efter halvdagen kommer ni att ha möjlighet att tydligare uppfatta de behov som måste tillgodoses för att komma vidare i en förändringsresa. Detta görs i workshopformat och inkluderar en självskattningsövning.

Deltagarna i workshopen bygger själva upp teorin om Fyrarummaren, vilket gör den till deras.

Jag gör även klimatmätningar med hjälp av Organisationsbarometern samt fördjupar självkännedom ex. i ledarskapsrollen med självskattningen Personlig Dialektik.

"Det enda som är konstant är förändring"
Herakleitos, ca 500 BC