FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM


Att förstå och hantera förändring
Förändringens fyra rum® – eller Fyrarummaren, som den också kallas – ger alla gemensam förståelse för sina egna och andras beteenden i olika situationer, t ex inför en förestående förändring eller när saker inte fungerar som tänkt. Du får redskap för att möta och hantera de låsningar eller olikheter som uppstår. Resultatet blir ett stärkt "jag" men också ett stärkt ”vi”, en gemensam begreppsapparat och en gemensam karta att förhålla sig till.

FYRARUMMAREN - OM

Fyrarummaren är en svenskutvecklad teori om förändring som används över hela världen – om vad som sker med människor, grupper och organisationer i förändring.
Teorin baserar sig på förekomsten av två skilda livsförhållningssätt – alltså sätt att se på sig själv, att se på andra, på samhället – och dess konsekvenser vid utveckling och förändring. I såväl önskade som oönskade lägen.
Fyrarummaren bygger på Claes Jansens forskning som sträcker sig över 40 år och har ett antal verktyg kopplade till teorin.

FÖRSTÅ FÖRÄNDRINGEN

Under en halv dag arbetar vi med att metodiskt utforska en förändringsprocess, vad kännetecknar den? Vad behöver vi/jag göra för att hantera det som är svårt. Efter halvdagen kommer du att ha möjlighet att tydligare uppfatta de behov som måste tillgodoses för att komma vidare i en förändringsresa.
Detta görs i workshopform och inkluderar bla en självskattningsövning.

Just nu är inga öppna workshops inplanerade. Ta gärna kontakt om du vill ha ett företagsintern workshop.
© Camilla Knekta | Utvecklingskultur
Kontakt>>